Ing-Marie Andersson Psykoterapimottagning

Behöver du någon att samtala med? Ibland kan det behövas hjälp från en utomstående för att kunna avlasta och sortera i sina upplevelser, eller reflektioner och känslor. Känslor som kommer upp här och nu. Det kan vara av värde att förstå vad det handlar om, samt att hitta ett förändringsmönster som passar dig idag.

 

Min målsättning är att du som söker hjälp ska känna tillit, trygghet och respekt. Inget problem är för litet eller för stort. Det som är viktigt för Dig, blir viktigt för mig.

 

Psykoterapi, parterapi, familjerådgivning och stödsamtal:

  • Kriser
  • Stress och utmattning
  • Ångest och fobier
  • Depression
  • Nedstämdhet
  • Livsåskådning
  • Dålig självkänsla/självbild
  • Ensamhet

Jag bedriver både korttids- och långtidsterapier samt

utbildningsterapier.