Psykoterapi Ing-Marie Andersson

Ing-Marie Andersson

Leg. psykoterapeut

Auktoriserad familjerådgivare

Certifierad handledare i sorgbearbetning

I över 10 år har jag arbetat som familjerådgivare, både på entreprenadtjänst och som anställd inom Svenska kyrkan samt  hos Mentea AB vid Karlskrona mottagningen. Jag är Leg. psykoterapeut och Auktoriserad familjerådgivare.

 

Ackrediterad sedan 1 år tillbaka i PDT- lång, Vårdval Region Skåne hos Familjeterapeuterna Syd AB.

 

Jag har arbetat med psykosocialt arbete sedan 1989.

 

På konsultbasis har jag haft uppdrag som handledare. Handledningen har innefattat både ärendehandledning och metodutveckllng.

 

Under min utbildning till psykoterapeut skrev jag uppsatsen ”Äldres tankar kring pensionering, åldrande och förluster”. För många personer ett aktuellt ämne.

 

I mitt företag som psykoterapeut har jag haft uppdrag åt bland annat Psykiatrin,vårdcentral, S:t Lukas mottagning, utbildningskandidater samt privat betalande personer.

 

Utbildning:

Min grundutbildning är från Sociala omsorgslinjen med inriktning mot socialpedagogiskt behandlingsarbete (Malmö Högskola). Utöver den har jag Psykoterapeutexamen i Individualterapi. Den vilar på den psykodynamiska teorin (PDT).

 

Jag är utbildad i Kognitiv beteendeterapi (KBT)  samt Interaktionistisk Psykoterapi (system- och kommunikationsteori). Även studier i sexologi vid Malmö Högskola.

 

Jag är medlem i RPC och KFR.

 

Psykoterapeut är en skyddad yrkestitel som endast får användas av legitimerad psykoterapeut. Legitimationen utfärdas av Socialstyrelsen.